top of page
Den otců se vrátil do Kadaně

Po několikaleté spolupráci s kastelánem kláštereckého zámku panem Hybnerem a pořádáním této akce v Klášterci nad Ohří, jsme oslovili ředitelku KZ Kadaň paní Čechovou zda by naší akci podpořila. Na rozdíl od bývalé šéfky této organizace byla paní Čechová naším návrhem nadšena. Po krátké domluvě a doladění detailů ohledně záborů pozic v centru města pro naše soutěžní stanoviště, přistoupil náš sehraný tým k přípravě a posléze k realizaci celé akce.

I přes mírně zanedbanou propagaci se ve stanovený čas dostavilo na základnu, kterou tvořil areál KD Střelnice, téměř 30 rodinných soutěžních týmů, takže jsme v určený čas soutěže odstartovali.

Jako již tradičně týmy na jednotlivých stanovištích plnily dovednostní úkoly a vyplňovaly kvízy, při kterých se dobře bavily. V některých případech při vyplňování kvízů docházelo k ostrým výměnám názorů na danou problematiku, ale nakonec se členové družstva vždy shodli, protože hlavní slovo má přece jen tatínek a byla to soutěž v první řadě pro něj. Po úspěšné návštěvě všech stanovišť se týmy opět sešly na Střelnici, kde ještě děti pro tatínka vymalovaly kravatu, mohly si nechat nastříkat "kérku" a opekly si nezbytného buřtíka.

Po vyhlášení výsledků a předání cen všem zúčastněným družstvům, jsme při úklidu už začali spřádat plány

na příští ročník, který bude jubilejní desátý. Těšíme se na Vaší účast.

 

Nakonec chceme poděkovat za vstřícný přístup paní Janě Čechové, ředitelce KZ Kadaň a celému osazenstvu restaurace Střelnice za bezvadnou spolupráci.

 

Kdo se nemohl zúčastnit, může si vyzkoušet kvízy, které byly součástí hry.

 

 

© design by Prknička and Karlííík 2023

bottom of page