Kategorie


» Schůze
Schůze 4.5.2012
 • V řešení přípravy na den otců 17.6.
 • Kamil má za úkol: řádně si označit schránku o.s.
 • Hrubas přinesl Macimu „klokaní“ maso a ten se opět nechce dělit a ještě nám šluknul ze stolu chléb.
 • 19.5. zařídit turnaj v tenise – uatím přihlášeni: Bok, Maci, Harry, Vojta, Lojza, Vojsan, Brůk, Beňas, Kamil?, Ultra, Karlík, Tomeš)
 • 17.6. Den otců
 • 23.6. turnaj Málkov (Mašek)
 •  30.6. desetiboj
 • Ve 23 hodin dorazil Bok a chtěl řešit důležité otázky- někteří už mu bohužel nerozuměli.

 

kkk

Schůze 13.4.
 • Dnes se moc neřešilo.
 • Maci objednal 2x koňak Hennessy – bylo mu doneseno Tennessee a to si nikdo neobjednal!
 • Zahájili jsme tedy reklamační řízení, které by určitě dopadlo pozitivně ve prospěch objednavatelů pitiva, ale bohužel Koník a Vojta to nevydrželi a museli se přesvědčit zda opravdu jde o Tennessee.
 • Po vypití obou paňáků prohlásili  „No opravdu Tennessee“. Tímto celá reklamace skončila.
 • Něco pro obsluhu v Labyrintu

k

k

Schůze 30.3.
 • Na pořadu schůze bylo řešení neplatičů příspěvků. Dluh nad 500,- Kč - Postih příslušného hráče bude následovný: Nebude v základní sestavě. Na zápas si obleče dres (bílé triko) s číslem 0. Jeho základní dres bude propůjčen Davídkovi z Labu.
 • Vojta svévolně objednal razítko u Berana za 690,- aniž by proběhlo hlasování Výboru. Výbor toto jeho jednání neschvaluje a hrubě ho odsuzuje!
 • Brůk má za úkol pro Výbor svařit sedmikolku. 
 • Bok (jen člen) navrhuje pro Dehet nějaký kontrolní orgán – toto bylo Výborem jednoznačně zamítnuto – bez kontrášů.
 • Noví placení hráči: Pepek Vyskoč – Josef Vyskočil, Lojza Sojka – Alois Sojkovič

                                                  

 

 

 

 

kkkl

 

Schůze 6.4.
 • Plán na den Otců:
 • Bok-sponzorský dar od města (starosta),šipky v Orfeu
 • Renda V. – buřty + pivo (sponzoring)
 • Vojta, Harry – zajištění sponzoringu DNT a itinerář do 16 hodiny
 • Beňas Bok – itinerář po 16 hodině
 • Dnešní přísun piv je katastrofální
 • Návrh pochvaly pro Beňase před nastoupeným Výborem za vytvoření krásného razítka Dehetu

k

k

Schůze 16.3.

 

1.Členská schůze po schválení Občanského sdružení (dále jen O.S.)

 • 20.00 hodin zahájení
 • Byly přijaty a zároveň jednohlasně schváleny přihlášky do O.S. -  Brůk, Karlíík, Lojza, Koník.
 • 20.30 hodin proběhla volba Výboru. Původní  členové přípravného Výboru byli jednotlivě schváleni.
 • Dále byl do výboru schválen Karlíík jako 6. člen.
 • Po bouřlivé debatě byl do Výboru navržen Brůk, po té proběhlo hlasování Členské schůze a Brůk byl s velkým ohlasem schválen 7 (pro) a 1 (zdržel se hlasování).
 • 21.00 hodin byl po podání přihlášky přijat za člena Šáma, který ihned zaplatil členské příspěvky (400,-). Tento obnos na důkaz radosti některých členů Výboru byl okamžitě rozprášen za občerstvení.

k

k

 

Schůze 24.2.2012
 • 3.3. turnaj na gymnáziu Kadaň – Elmar Cup
 • Sestava: Lojza, Vojta, Kubí, Beňas, Karlííík???, Pepíček,Maci???, Kamil, Bok???, Vojsan, Tomeš, Adam.
 • Hrubas donesl na schůzi předuzené maso-Macimu. Ten byl donucen se s kolektivem podělit. Zbyla mu jen kostička, kterou chtěl povařit na kvalitní polévku, v průběhu noci přišel i o ní.
 • V Labu asi končíme, nechtějí nám půjčovat prkénko ani nožík => přemísťujeme se na Nohec
 • Maciho a Hrubase úkol – sehnat klíče od Nohecu, koupit nožík s odtokovými kanálky + prkénko.
 • Zpráva dne: Nikde nejsou k dostání vajíčka => na Vísce jsou vždy
 • Několik jedinců (Mužiků) se přemístilo po schůzi do Inferna

  .
Schůze 17.2.
 • První bod jednání – hymna Dehetu. Kamil se opět kroutí a vymlouvá se na ztrátu kytary.
 • Na schůzi dorazil i Hrubas, jelikož Nohec je stále zavřený.
 • Debata dne – Den otců – 3. neděle v červnu.
 • Brůk dorazil jen coby donašeč pomazánky (paštiky).
 • Hrubas se chlubil svým vyhazovákem s drážkami.
 • Pomazánka od Brůka velmi kvalitní materiál – má pochvalu.
 • Dorazil i Koník a po sléze I Marta a její parta.
 • Bok (ředitel K-centra) nás již napadá i za množství vypitého
  alkoholu. Sám dorazil se zpožděním a již má o tři piva více než ostatní.
 • Brůk má za úkol vyzvednout Dehet sud z Nohejbalu a opatrovat ho doma, poněvadž z něj zřejmě zbydou jenom obruče. Ty by pak mohly být použity akorát tak na hru „hod obručí na tyč! – Brůkovo
 • Bok nás neustále láká do svého utajeného abstinenčního programu.
 • Otázka dne: „Jak se jmenovala Hrubaska za svobodna?“ – No přece Cvanigová.
 • Zítra, tedy již dnes sraz na Masopustu kolem 9 hodiny.

.

Schůze 20.1.2012
 • Byly podepsány všechny dokumenty ohledně založení našeho občanského sdružení.
 • Brůk opakovaně neplní úkoly, které mu byly uloženy – nedoplňuje vodu do Sudu na nohejbale. Hrozí jeho poničení.
 • 28.1. turnaj o pohár ředitele DNT – sestava: Maci, Pepíček, Beňas, Karlííík, Vojta, Bok, Kubí, Lojza?, George, Baslík, Vojsan, David,Adam, Tomeš.
 • Kamil má po roce  neustále pouze refrén naší hymny, a tak jsme se rozhodli mu pomoci aspoň s několika verši, on k tomu musí dodat hutnou melodii: "Na dnu je Hrubas, na klouby je Mandragi a na drť je Kamil, a proto - Naše dresy obdivuje i Lionel Messi". Je zřejmé, že u Kamila stoupá nervozita z blížícím se příchodem jeho třetího potomka, kterým má být dcerka, v nešem týmu už známá pod jménem Dehetka(to se moc nelíbí budoucí mamince, která si ve spojení s tímto překrásným a originálním jménem klade přemrštěné podmínky). Doufáme, že nejpozději po porodu nastoupí celý tým do studia a nahraje již konečnou verzi hymny na hudební nosiče.
 • Náš čestný člen Bok již nezastáva žádné funkce v kadaňském fotbale. Nový předseda je p.Kostrzewa. Plyne z toho pro nás jediné. Abychom neztratily páky na místní klub angažujeme do týmu Vencu Pelešku, který je s novým předsedou v příbuzenském vztahu.
 • Lojza navrhuje, po založení občanského sdružení ovládnout FK Tatran Kadaň a přejmenovat ho na Dehet Kadaň. Prý by si rád zahrál velkou kopanou.
 • Delší dobu už vedeme diskuzi o neutěšené situaci na nohejbale. Stává se z něj nebezpečná zóna, kde se to prý mydlí hlava nehlava. Vážně uvažujeme o převzetí tohoto areálu pod naší správu. To bude samozřejmě spjato z širokými personálními změnami v tomto areálu.

.

Schůze 6.1.2012

19,00 Novoroční schůze byla zahájena

 • Příspěvky jsou nevalné, ale Bok zaplatil co by čestný člen 400,- na rok 2012.
 • Hymna Dehetu stále není dokončena, poněvadž náš dvorní skladatel Kamil nemá funkční kytaru a pod vánočním stromečkem novou nenašel.
 • Hlasovalo se o převzetí funkce IT, jelikož dosavadní (Vojta) to již nechce dělat, páč je to velice nebezpečná funkce – v lonském roce byl 1x postřelen neznámým odstřelovačem a letos mu dokonce zaútočili i na rodinu. Dokonce 1.1.2012 z toho dostal ledvinou koliku a skončil v místním špitále, kde už mu dali přezdívku „Šutr“.
 • Po uvážené rozpravě a spravedlivém hlasování veškeré funkce v Dehetu přebírá Karlííík.
 • Deheťácký skaut zůstává ve funkci, jelikož byl na komplexním vyšetření a údajně je v cajku.
 • Odstupující management si určitě zaslouží zlatý padák. Asi se zvýší měsíční příspěvky, aby na to bylo.
 • Pozor! Do Labu přijeli „Kontráši“ a hledali drogy a jiné omamné látky. Bohužel nic nenašli, jelikož nejsou tak dobří jako Jaušta.
 • Po 11 hodině jsme se začali zaobírat podivnou Bokovo hrou na přísloví. Jednoznačně v této hře zvítězil Pepíček se svým výrokem „Co ti to připomíná? To je přece NANUK!“ Druhé místo obsadil Maci, který velmi hbitě poznal přísloví „Slepý hladovému nevěří“ a „Zájezd Švédek“.

 

 

 

 

 

Schůze 2.12.2011
 • Nohejbal – účast hojná – jenom Maci neustále bojkotuje schůze
 • Přišel i oficiální trenér s licencí – Ultras
 • V 10 hodin 10.12. sraz na gymplu ( Walda cup)
 • Seznam potravin na tajnou akci: 3 kg koniny, 3 kg klobás, turista, dijón, chléb, zelí od Hrubase
 • 17.12. ve 20 hodin ve Fortuně koncert Bokovo sladkých písní
 • Bruk má na starost Dehet sud – pravidelně namáčet
 • Lojza nevypadal nejlépe, jelikož byl nastydlý
 • Sestava na turnaj: Lojza, Pepíček, Kamil, Beňas, Vojta, Maci, Ultras?

.

.

Schůze 4.11.2011
 • Začátek schůze se nesl ve znamení úrazů kolen. Lojza je po letošní  operaci kolena u místních felčarů vcelku spokojen, protože mu v něm jenom klape, když jde v noci po sídlišti domů, tak budí slušné spoluobčany vrzáním a klapáním svých kolen. S naším zdravotnictvím je to napováženou a lidem už stačí opravdu málo. V naší společnosti musí nastat radikální změny.
 • Zjistili jsme velký poznatek – před revolucí nikdo v hospodě nepil malé pivo – tento nešvar se rozmohl až v posledních letech.
 • Karlííík měl dnes svátek
 • Ke stolu si k nám přisedlo docela hezké děvče – Lojza tvrdí , že jde po něm, jelikož je z nás nejhezčí a nejlépe vypadá.
 • Schůze se zvrhla v nábor nových fanynek
 • Lojza má v lokti drť (prokázáno RTG vyšetřením)
 • Maci je druhý po Brukovi, který  při močení na toaletě rozbil mísu
 • Lojza má prý nejhezčí spermie, ale jsou dosti pomalé a klapou
 • Kdo vůbec chtěl jít na Mezerův turnaj??? Ultras měl kolem sebe fanynky a byl ve svém živlu, dokonce tančil a hovořil spisovně
 • Lojza dostal novou přezdívku „Erich Klapton“
 • Erich je pravděpodobně po liftingu, jelikož opravdu vypadá nejlépe.
 • Schůze byla podnětná a někteří jeli ještě projednávat důležité věci na Pohodu

.

.

Schůze 29.10.2011

Zahájení schůze

 • Maci tvrdí, že jsou příchody na ?
 • Vojta omluven ze schůze (oslava narozenin Aničky) – děti rodit zásadně v týdnu
 • Turnaj Mezera 19.11. v nové sportovní hale.
 • Předběžná sestava: Maci, Lojza, Pepíček, Kubí, Vojta, Beňas, Fery, Karlíík, Bok …….
 • Bok dovalil na schůzi i se slečnou, prý bývalka – nebyla s ním vůbec řeč
 • Včera tj. den před státním svátkem se dva mužici opili jako bohatýři a proto byl Kubí na schůzi oteklý a totálně bez šťávy, ale po pár paňácích se i on rozhovořil.
 • Na místním parketu hrál a pěl Jackson a Kubí mu vůbec nerozuměl, jelikož se vyjadřoval cizí řečí.
 • Lojza se opět vychvaloval, že dobře vypadá ( je prý stejně krásný jako v roce 1986)
 • 23,30 schůze je u konce, jelikož jsme začali tančit (se slovy „tančím dobře tančím rád“)

.

.

Schůze 21.10.2011

Zahájení schůze 18.00

 • Zatím dorazil jen Harry a Bok
 • 18.10 přiběhl Lojza a posléze Vojta – již jsme usnášení schopni
 • 18.15 vyprávění Boka o výletu do Barcelony
  (Barcelona-Plzeň). Bok se pokoušel draftovat Messiho
 • 18.30 dorazil splavený Maci a v závěsu Karlííík (squash)
 • 18.50 objevil se i Brůk, ale asi jen na hoďku
 • 19.00 Kubí si přisedl a hned na to i obchodník Ultras
 • Peggy nám nutil do týmu svého mladého
 • Probíral se článek o Dehetském desetiboji, který se záhadně objevil v kadaňských novinách. K našemu úžasu prý desetiboj vyhrál Pele. Co je psáno to je dáno.

.

.

Schůze 16.9.2011

18,15 zahájení páteční schůze

 • Beňas s Brukem bojkotují víceboj
 • 28.9. v 8,00 sraz u 2.ZŠ (skok do výšky), po této disciplíně přesun na stadion.
 • Pořadí disciplín víceboje:

1.         skok do výšky

2.         100 m

3.         disk

4.         60 překážky´

5.         koule

6.         400 m

7.         oštěp

8.         dálka

9.         1 500 m

 • Účastníci: Karlííík, Kubí, Lojza, Vojta, Pepíček, Harry, Bok, Venca Peleška, Maci, Kamil, Bruk, Ultras,Fáňa, Vojsan, Tomeš, Baslík, Štěpán L., Štiblický
 • Dopink povolen: alkohol, tabákové výrobky, THC a kokain
 • V 19,13 h. se schůze zvrhla, jelikož k našemu stolu přisedlo několik děvčat a již jsme se nedokázali plně soustředit na důležité a složité úkoly. Dále už jsme jenom lili.
 • Páteční termín schůze se osvědčil, nikdo si nemusel brát dovolenou.

......................................................................................

Schůze 7.9.2011
 • Účast opět mizivá
 • Jediné pozitivum - zúčastnil se sám El prezidento Kobra
 • Nic důležitého nebylo projednáno

 

 

Schůze 31.8.2011

Schůze zahájena v 18,20

 • Účast byla velice slabá (Beňas,Bok,Pepíček,Vojta). V Labu byl i Maci, ale ten dal přednost posedávání na baru (omlouvá ho jenom to, že Hans slavil narozeniny), ale ani později se nepřipojil, měl uraženecký kecy a pak se vypařil. Byl zde i Lojza, po rodinné oslavě a bowlingu přisedl a stal se platným členem bouřlivé diskuze o ekonomice klubu a ekonomických otázkách naší prohnilé společnosti vůbec. Také přispěl do diskuze o všemožných chorobách, které sužují účastníky dnešní schůze.
 • Zhodnotili jsme naší účast n a turnaji v nové hale, myslíme, že po sportovní stránce to z naší strany propadák nebyl, a 7.místo neodpovídá našim výkonům. Na tomto umístění se nemalou měrou podílel tým Foamglas, svým nesportovním přístupem v posledním zápase naší skupiny. Podle a zákeřně si nechali vstřelit gól(což po zápase i potvrdili) a ten nás odsunul z boje o bronz na boj o 7.místo. Korunu tomu nasadil i rozhodčí tohoto utkání J.Mezera, když nesmyslně půl minuty před koncem pískl nikdo neví co.
 • Neustále přemýšlíme o založení občanského sdružení. Bok nám nechce darovat know-how, že už toho pro nás udělal až až. Budeme mu muset nabídnout funkci.
 • Schůze se asi přesunou na pátky. Přemýšlíme i o pátečním podvečerním fotbálku v nějaké tělocvičně. Čekáme náměty a nápady.
 • Rozrostl se tým starající se o náš web. Po kritice obsahu a aktuálnosti našich stránek, která v poslední době neustále sílila, přijal mou nabídku na spolupráci Karlííík, takže se členové a naši příznivci mají na co těšit.
 • Žádná velká revoluce se ve vedení týmu, jak se dalo očekávat, nekonala. A poznámky typu „Ryba smrdí od hlavy“ vyšuměly do ztracena.
 • Pokladník předložil doklady o hospodaření, není to žádná sláva (pořád).

 

 

Schůze 24.8.2011

Zápis tvoří Maci

Schůze zahájena v 18,10

 • Zlepšit dochvilnost. Pochvalu zaslouží Pepíček, Karlííík, a Maci.
 • Vojta zase začal s 12o. Sakra
 • Bok si při připalování cigára zkrátil ofinu. Celkem smrádek.
 • Sestava na sobotu stále nevyřešena.
 • Pokladník se nám vrátil z dovolené. Zdráv a neokraden…snad?
 • Kdo zná člena jménem Harry?
 • Mecenáš Elmaru (mimochodem bývalá hvězda Dehetu) Seli poslal na schůzi zvěda Jelena, který mlčí a jen pozorně poslouchá a kreslí si naše pověstné signály.
 • Ultrasi pořádně se uč, ať v sobotu můžeš (potřebujeme vyztužit obranu!!! Brůk necítí formu.
 • Sestava na sobotu: Karlííík, Pepíček, Beňas, Baslík, Bíža, Ultras, Brůk, Vojta, Bok, Lojza, Maci ???
 • Koník po půl roce navštívil schůzy (příchod 19,56 odchod ???)

 

 

Schůze 17.8.

Zápis ze schůze dělal Maci ve spolupráci s Ultrasem

Schůze zahájena 18.20

 • Brůk asi pojede vydělávat eura do Němec…..urychleně skaut Maci získat nového exekutora penalt
 • Turnaj v Mělníku (pořadatel dá Vojtovi vědět do 2 týdnů, jestli se turnaj uskuteční….zatím jsme první přihlášení, v diskuzi o smysluplnosti našeho výjezdu Kamil pronesl…“ Proč chcete opouštět rodiny ????? „
 • Část vedení si začíná ze schůzí dělat holubník…příští schůze volební = ÚČÁST NUTNÁ !!!!
 • Kdo je Harry ????
 • Kdo je pokladník ????......Cesta kolem světa ???
 • Sestava na turnaj se rozkládá…Vojsan bere na 3 denní chlastačku i Davida (malej Brůk) = AŤ ŽIJE FRANTA BÍŽA
 • Vojta navrhuje přesunout schůze k BALÍČKOVI …dnes dostává pouze desetistupňové pivo se slovy … „ Vojtíšku ty pouze desítku „….že by nějaké staré hříchy (dokumentační foto u skauta)
 • Kamil stále nemá hymnu !!!!!
 • 9.9. 2011 DEHET dostává od Kamila VIP vstupenky na koncert populární kadaňské skupiny Trupaslik, ve které je zpěvákem a zároveň frontmanem (fan club se samozřejmě může též „ povinně zúčastnit „)
 • Maci přestal mlýt hubou a konečně zařídí poličku a přestane se vymlouvat , že truhláři jsou 3 týden na dovolené …..že by také cesta kolem světa ???
 • Objednat dresíky, dres pro Ultrase(největší velikost co půjde a číslo dresu 91) + jeden do síně slávy
 • Čas 19.00 – Lojza si stále nevzpomněl na svých minimálně 50 golů za DEHET J že by ještě nezačalo působit ???
 • 19.08 schůze končí….Vojta dostává „dvanáctku“ se slovy od šenkýřky „potěž pán bůh“

 

19.20 začínáme hrát bowling, Lojza má trému

 Brůk v 5. kole SPARE ! 37 bodů

Lojza neustále poslední 26 bodů

Poznámka : Kdo vyhraje. Kope penaltu, krom Maciho

Brůk STRIKE ! 8. kolo 68 bodů

2. STRIKE ! 10. kolo 94 bodů

Maci neustále chodí upravovat kuželky……Bok   „máš to placený v eurech „…Ultras   „ Ne v librech „ (s  kamennou tváří)

Bok dva STRIKE po sobě !! a pak dva žlaby = je psychicky labilní = BOK PENALTY NEKOPE ! ! !

Ultras mění štýl (prý uvidíme) = 3 žlaby po sobě – hoď tam zpátečku (štylovou) = kurňa a hned STRIKE (bude kousat)….nekousal ! J

Vojtovo „DOHOD“ ?????

4. poslední kolo – Lojza hraje jako bůh ( jsou tu dvě mladé kočičky a Jaušta odjela na čundr, že by ????? )

 

VÝSLEDKY :

1. kolo                             2.kolo                         3.kolo                               4.kolo

1. Maci 12                       1. Maci 158                1. Maci 139                      1. Maci  135

2. Brůk 102                     2. Vojta 97                  2. Vojta 119                     2. Lojza 128

3. Vojta 87                      3. Brůk 95                   3. Brůk 103                      3. Brůk 117

4. Lojza 80                      4. Lojza 87                  4. Lojza 83                       4. Vojta 88

5. Ultras 72                     5. Bok 84                     5. Ultras 67                      5. Ultras 59

6. Bok 57                        6. Ultras 75                  6. Bok 66                         6. Bok 30

 

 

 

 

                                     

Schůze 10.8.2011
 • Maci a Karlííík přišli pozdě na schůzi, dali přednost squashi. Má to jedno pozitivum – Karlííík Macimu ukázal, jak se to hraje (ten tvrdil, že v životě neprohrál squashový zápas, všem je jasné jaké si asi vybíral soupeře).
 • Pokladník předložil k nahlédnutí precizní účetnictví. Nepatříme mezi bohaté týmy.
 • Franta Bíža 27.8. hrát za Dehet může a VŠICHNI jsme si přiznali, že musí.
 • Po turnaji posezení ve Fortuně u Boka (vítání císaře) na jeho počest věnuje Bok Dehetu 30 piv. Naléhavé doporučení – donéste si svůj štuc, cena kelímku se bude pohybovat kolem 40,-Kč. Klasická Bokovina.
 • 17.9. turnaj na Mělníku + zde probíhá vinobraní. Musíme se tam přihlásit.
 • Dlouze se probírala historie Dehetu – hlavně zahraniční výjezd do Talianska v 90-tých letech. Doporučení z této debaty je jediné - v životě nestopujte.
 • Velký šok na kadaňské burze – anglická libra se propadla na historické minimum 27,-Kč. Lojza ukázal jaký má přehled o devizových trzích.
 • Dodělat tabulku střelců (novodobá statistika střelců). Musíme předejít neplodným debatám o tom, kdo vstřelil kolik gólů, které rozpoutává svými velkohubými výroky hlavně Lojza.
 • 10.9. turnaj v nohejbale – postupně se již můžeme přihlašovat (proběhne losování dvojic).
 • Neustále není jasný termín víceboje. Přibyla nová disciplína Lojzova kruhová 60-ka.
 • Lojza na víceboji skočí do výšky 140 cm (to slibuje za kluky i za holky).
 • Hromadná diskuze o stylu skoku do výšky.
 • Kontaktovat Milušku, která patřila ve své době k nejkvalitnějším atletům v oblasti. Maci se pokusí zkontaktovat bývalého olympijského reprezentanta v desetiboji Kamila Damaška. Tvrdí, že je jeho dobrý kamarád. Mohl by nám při závodech sem tam něco poradit a nakonec předat ceny vítězům.
 • Nová hláška „Já byl předseda v SSM a děda v SS“.

 

 

Schůze 3.8.2011 (nohejbal-vyzvednutí náčiní po tenisovém turnaji)
 • Kdy se uskuteční Dehetský víceboj ?
 • Padl návrh, že tento závod bude „OPEN“. Dvě kategorie do 35 leta a nad 35let. Když už zabereme místní stadion ať je tam co nejvíce lidí. Nesmí se přihlásit V.Peleška, protože je trénovanej a Greg, protože je ještě trénovanější než V.Peleška. A kromě toho V.Peleška je hlavní rozhodčí a časoměřič.
 • Přihlášky budou na stránkách + anketa o termínu.
 • Povinné oblečení trenýrky(tzv.Lojzovky)+tílko. Vítány jsou tretry. Neexistuje -  bermudy, tričko a nebo bez.
 • 27.8. startujeme na halovém turnaji, který pořádá p.Mezera. (nová sportovní hala). Srdečně zveme všechny příznivce našeho týmu.
 • 27.8. po turnaji(14,00) povinný sraz celého týmu, Fan klubu i všech příznivců na pěší zóně před Fortunou. Hromadně přivítáme „Císaře“.

 

Schůze 13.7.2011
 • Zahájení schůze před Davis Sudem – účast byla hojná
 • Proběhla  živá diskuze o financích Dehetu. I přes audit, který si pokladník nechal udělat, má bordel v účtech – pošleme na něj nezávislou auditorskou firmu.
 • Kamil dával opět návrh na prosázení zbylých peněz za kurz 1,8. Na to má hlavu, ale po otázce na hymnu opět velice rychle opustil jednání.
 • V sobotu 16.7. sraz na tenise v 9 h. Startovné 200,-Kč + 100,- Kč na dres.
 • Ultras zaplatitl za Fányho 800,-
 • 14.7. od 17 h. vernisáž Vysmátého Léta v galerii pod věží – pivo zdarma
 • Návrh připravovaného Dehetského víceboje: oštěp, disk, koule, skok do dálky, do výšky, 1 500 m (námořská Lojzovo míle) 100 m, 400 m, 60 m překážky.
 • Projednávání dalších našich aktivit např. motokáry v Málku – zjistí Vojta
 • Na schůzi byl pozván i Fr. Marvan, se kterým proběhlo solidní jednání ohledně vitrín pro neskutečný počet pohárů a cen Dehetu. Vypadá to, že Labyrint zůstane naší základnou.

 

 

Schůze 29.6.2011

Začátek 18,00

 • Účast na turnaji v Málkově byla hlavním bodem. První zápas hrajeme v Málkově až po desáté hodině, takže odjezd se posunul na 9,00. Dali jsme dohromady  tři vozové jednotky.
 1. A.     Brůk(9,00)  v autě sedí – Brůk,Dáďa,Lenka,Lůca a Růža
 2. B.     Karlííík(9,00) – Pepíček a ostatní kteří mají sraz u Lídlu nebo u Peny?
 3. C.     Bok(8,00 u Balíčků) – Vojta, Ultras a ostatní, kteří nás stihnou u Balíčků

Chomutováci nemusí do Kadaně jezdit. Připojí se k týmu na místě.

 • Sestava na turnaji je jasná – udělají se střídající čtyřky a přes to vlak nejede. Jak pravil náš skaut "Nejedeme tam vyhrát".
 • Tenisový turnaj o „Davis Sud“. Na příští schůzi budeme losovat  dvojice do prvního ročníku turnaje o putovní Davis Sud. Hraje každý člen Dehetu nebo Fan klubu. Pravidla určíme na schůzi.
 • Poněvadž jsme sportovní nadšenci rozhodli jsme se vyhlásit 1. ROČNÍK DEHETSKÉHO VÍCEBOJE. Někteří členové našeho týmu byli v osmdesátých letech kvalitními závodníky v místním atletickém klubu. Nechceme si svoje zkušenosti nechat jen pro sebe, a proto připravujeme tento velice prestižní závod. Snažíme se na atletický ovál dostat co nejvíce účastníků. Budeme soutěžit ve víceboji, který se určí na místě dle přihlášených závodníků. Navrhované disciplíny víceboje : 100m – sprint, 110m – překážky, skok daleký, vrh koulí, 400m, Lojzova námořská míle cca 1500m.

 

 

Schůze 22.6.2011

18,00 zahájení

 • Náš turnaj - jenom samá pozitiva
 • Odsouhlasená účast na turnaji v Málkově 2.7., který pořádá SPC Símalka
 • Zaplatit stránky na celý rok
 • Wajzík zaplatil členský příspěvek 300,-
 • Ládík se zúčastnil schůze
 • Lojza obdržel kameru pro Romana
 • Šéf našich Ultras byl schválen do základní sestavy na turnaji v Málkově
 • Sestava na 2.7.: Vojta, Brůk, Lojza, Maci, Bok, Ultras, Pepíček, Karlííík, Vojsan, David, Baslík a Růža

 

 

Schůze 15.6.2011

V 17,30 byla zahájena schůze výkopem na Armabetonu – generální trénink Dehetu na náš turnaj. Účast byla hojná a zápas splnil to, co jsme očekávali. I přes přibývající kila a léta na tom jsme v celku slušně. Myslím, že o výsledek na turnaji nemusíme mít strach.

Sestava se prakticky vykrystalizovala a pro některé dlouholeté opory v ní asi nebude místo. V základu určitě ne. Je smutné, že například ikona Dehetu Lojza má takový laxní přístup ke všemu co se v posledních měsících v týmu děje. Vůbec nevíme jak na tom fyzicky a zdravotně je, zvláště po jeho „operaci“ v Kadaňské nemocnici. Toto téma jsme už rozebrali na jiném místě. Takže se může široká sportovní veřejnost dočkat velkého překvapení – Dehet bez Lojzy.

 

 

 • Sestavy na tréninku
 • Bílý: Maci, Koník, Vojta, Kamil, Baslík a Víťan(člen Fan klubu, Kamilovo mladší syn,nová nastupující generace)
 • Tmavý: Pepíček, Harry, Brůk, Beňas, Růža a Fáňa

                       Bílý                 :          Tmavý

                                   3          :          3

            penalty            4          :           3

 

 • Po zápase jsme se přesunuli na nohejbal a začali klasicky schůzovat. Začátek byl na mrtvici. Brůk jen tak mimochodem prohodil, že Elmaři se turnaje nezúčastní. Přineslo nám to komplikace, ale mi je samozřejmě zvládneme. Máme podezření, že proti nám lobuje Seli a to býval hráčem Dehetu. K tématu Elmar se na našich stránkách určitě vrátíme a lidem z tohoto mančaftu se to nebude číst dobře.
 • Po sečtení všech hráčů, kteří mají zájem na turnaji hrát, opět koketujeme s myšlenkou postavení dvou týmů. Uvidíme v sobotu ráno.
 • Karlííík dostal úkol vytvořit nové hrací systémy, kdyby nebylo 10 týmů. On se toho do pátečního večera určitě zhostí na jedničku.
 • Je na spadnutí systém „Každej s každým“, protože je nejspravedlivější.
 • Pozvat starostu na turnaj (Bok) a novináře Vlasáka.
 • V pátek od 17 h. schůze na nohejbale. Budeme balíčkovat ceny a ladit poslední detaily.
 • Pokladník zakoupil dvě kvalitní píšťalky. Rozhodčí se mají na co těšit.
 • Týmy balóny sebou.
 • Pro Dehet koupit pramenitou vodu (Baslík).
 • Udělat samolepku na dveře kanceláře ředitele turnaje + managementu Dehetu.
 • Dodělat diplomy největší herec turnaje + nejhezčí gól + ??????
 • Poznámka na konec: Někteří účastníci schůzí odcházejí příliš brzy, v době kdy není vše vyřešeno. Pochvalu zaslouží Bok, Vojta, Pepíček a Maci.
 • Ubývají Dehetky!!

 

 

Schůze 8.6.

18,15 Zahájení

 • Pokusíme se pozvat na turnaj TV (všichni členové Dehetu+Fan klub musí být oholeni) Kníračům odzvonilo, jediná výjimka je Pepíček.
 • Rozhovor musí každý člen Dehetu televiznímu štábu dát, neexistuje odvolání na tiskového mluvčího (nemáme ho)
 • Pozveme místního fotografa a novináře pana Vlasáka
 • Příští středu od 17 h. oficiální trénink Dehetu na hřišti u nohejbalu. Zveme všechny fanoušky a Fan klub. Po 18.hodině autogramiáda+focení.
 • Ládík si zakoupil značkové kopačky “Mamby“. Nejsou to Mamby. Kdo je chce vidět ať přijde na turnaj.
 • Byl osloven zakládající člen Dehetu Vozejk . V současné době majitel prosperující a kdoví na koho navázané stavební firmy. Přiveze nevídaný sponzorský dar.
 • Fan klub zaplatil 850,-. Možná
 • Schůze byla konstruktivní a skoro všichni se snažili přispět aspoň malým kouskem k její kvalitě. Je smutné, že někteří členové si udělali z naší schůze posezení pro jejich privátní záležitosti, nejednali ani v nejmenším o nadcházejícím turnaji a ještě nás rušili.(Beňas,Hary,Kamil).
 • Dehet forever!! (byl jsem na soustředění v anglickém jazyce).

 

 

Schůze 1.6.

18,00 zahájení

 • Karlííík udělal v potu tváře eventuální hrací systém na náš turnaj
 • Přísný zákaz vstupu při turnaji na hrací plochu „Arťuchina a Řepky“ (Schorný)
 • Přihlásil se další tým na turnaj – Legends
 • Kamil intenzivně pracuje na hymně Dehetu – bohužel stále se nikam neposunul
 • Šmoulové mají již placeno
 • Šáma se dušoval, že dorazí na naší pravidelnou schůzi a opět nepřišel (má černý puntík)
 • Karlííík zaplaceno červen, červenec. Pepíček červen
 • Potenciální výběr týmů: Dehet, Fuckers, Elmar, Šmoulové,BOS, Fun Klub, Legends, Liďák, Simpsons, Odpadlíci,Toro, Pod Českou, Pohoda

 

 

Schůze 25.5. - na nohejbale

18,05 hod. zahájení

 • Mužstvo BOS – příslibilo účast na našem turnaji
 • Web stránky máme zaplaceny na jeden měsíc
 • Sprchy na nohejbale zapůjčeny – na starosti je bude mít Brůk (klíče, úklid, mytí zad atp.)
 • Kamil zaplatil příspěvky na červen. Jeho pobyt v nemocnici neměl až tak pozitivní vliv na jeho tvůrčí činnost, jak předpokládal on sám a samozřejmě i celý kolektiv. Hymna je obestřena tajemstvím
 • Povinnost každého člena Dehetu objednat na turnaji u Hrubase klobásu. Tím chceme aspoň minimálně podpořit jeho činnost v oblasti cateringu.
 • Pozvat na turnaj TV (Vojta)
 • Aparaturu + muziku zajišťuje Pavel Richter (Bůček)
 • Poháry a plakety vybrány - zakoupí Bok (pánbůh mu to zaplať)
 • Brůk vypracoval finanční rozvahu na nákup cen (abychom ušetřili), bylo to jednou tak dražší než od Boka. Brůka to hodně rozesmutnělo. Tuto rozvahu naskenujeme a vložíme na stránky. Je to pěkná relikvie.
 • Lojza neustále nevyvíjí žádnou aktivitu

 

 

Schůze 11.5.2011

16,00 h. zahájení

 • Již máme putovní Dehet sud a kapitánská páska také dorazila (bohužel nemáme fakturu)
 • Elmar zaplatil 850,-
 • Kamil je ze zdravotních důvodů omluven ze schůze a Pepíček má pohotovost
 • Deheťácký telefonista – oslovit zbylé týmy
 • Karlíík věnoval kapitánskou pásku – před každým turnajem připomenout kapitánovi Dehetu, kdo pásku věnoval
 • Vznikla bouřlivá diskuze o růstu knírů pro členy Dehetu – kníry schváleny (do našeho turnaje povinně nechat narůst)
 • Kdokoli z Dehetu by potkal někde Jardu Jágra, tak mu předá drezík Dehetu
 • V pátek mimořádná schůze v Labu (ČR – Švédsko)
 • Beňas kvůli knírům okamžitě složil funkci pokladníka a stává se tímto čestným členem Dehetu za 300,- á/rok
 • Harry se ihned k Beňasovi přidal a také složil veškeré své funkce
 • Nové heslo Dehetu „ Nikdy nevstupovat do klubu Kníračů“
 • Beňas opět skládá funkci pokladníka, ale i nadále vybírá příspěvky
 • Tak vše ohledně knírků bylo ZRUŠENO

 

 

Schůze 4.5.2011

17,50 zahájení

 • Hlavní bod schůze – změna knajpy (vedení Labyrintu dělá mrtvého brouka)
 • Příští schůze na Věžičce
 • Dopis pro starostu odevzdán Bokovi
 • Maci chce zapůjčit balón – byl tajný a nesdělil komisy pro zapůjčování věcí na co ho potřebuje – neschváleno
 • Dodat do Fan klubu fanynku Nikolu xxx
 • Opět se projednávalo tvrdé dřevo pro Beňase - nikdo neví kde ho sehnat
 • Putovní sud a upoutávka na kabelovce jsou již objednány
 • Šmoulové jsou již pozváni na turnaj Dehetu
 • Úkol z minulé schůze vysledovat rozdíly v naší hře a hře španělských gigantů - shodli jsme se, že rozdíl je prakticky jediný. Chybí nám špílmachr tipu L.Messi.
 • Začli jsme vybírat příspěvky za květen

 

 

Schůze 27.4.2011

18,05 zahájení schůze

 • Fuckers zaplatili 850,- na účet Dehetu
 • Objednáme již putovní sud
 • Objednat upoutávku na kabelovce
 • Každý hráč Dehetu musí 27.4. večer sledovat zápas Real - Barcelona  a vysledovat drobné rozdíly( nesrovnalosti) v herním stylu Dehetu a výše zmíněných mužstev (možná se doopravdy drobné rozdíly najdou) 
 • Nová funkce pro Maciho – telefonista
 • Příště vzít dresíky pro Fanyho atp.
 • Členové Dehetu musí vždy žrát maso – tím pádem je jim zapovězeno hnutí Hare Krišna
 • Do zápisu – Lojza se opět hádá o své vstřelené góly a to má škraloup krzevá poličky
 • Zařídit turnaj v bowlingu – Maci
 • Poprvé na schůzi dorazil Karlííík!!
 • 20,15 h. dorazil Ládík
 • Pozvat na náš turnaj Šmouly, Bos, Petrom
 • Lojza slibuje co nelze splnit (dostat na turnaj Vitriol + Bufet)
 • Proplatit Karlííkovi kapitánskou pásku 70,-
 • Domluvit s Jardou Čárkou podmínky na softbale, velká  nevole se zvedla z požadavku Hrubase na zaplacení 200,-Kč za šatnu.
 • Mimo zápis - sehnat pro Beňase tvrdé dřevo

 

Schůze 20.4.2011

18,10 zahájení

 • Maci odevzdal Beňasovi prohranou sázku 1 000,- v šachu a Beňas celý obnos s úctou věnoval na účet Dehetu.
 • Opět pro Vojtu – napsat dopis na starostu Kadaně
 • Opět do zápisu – Koník se má nejlíp
 • Vyřešit podmínky (sprchy, šatny, pivo, občerstvení) na nohejbale
 • Záloha na branky se díky Bokovi nemusí platit
 • Vilém peče housky (Fuckers) je zmatený a roznáší fámy, že je náš turnaj na dva dny
 • Hlavně, aby 18.6. nepršelo
 • Hlavní úkol – sehnat trenéra
 • Ředitelem našeho turnaje byl jednoznačně schválen Vojta
 • Brůk – otočit drezík v autě
 • V neděli v 10 h sraz na nohejbale

 

Schůze 13.4. 2011

18,15 zahájení

 • Dodržovat zasedací pořádek
 •  Nechat udělat velkou fotku Dehetu
 • Zařídit pořadatele na turnaj Dehetu – rozdat funkce
 • Objednat již dresy pro Lojzu + Karlííka
 • Dodělat poličku – Brůk (v neděli v Labu)
 • Zařídit sprchy na nohejbale
 • Pohár za 8.místo z turnaje ETU má doma Harry – nechtěl se přiznat J
 • Udělat samolepy na zapalovače
 • Lojza opět prosazuje svých 50 gólů za svou kariéru
 • Maci jako skaut dělá rozbroje v týmu – tzv. sabotuje tým
 • Zařídit komba + kecafon + mikrofon
 • Již je také zakázáno téma  - 50 Lojzovo gólů
 • Opět napadnout Fányho za jeho laxní přístup k Dehetu
 • Vyplatit z fondu Nikole 48,- za úpravu a nákup materiálu na opravu vlajky
 • 18.6. Maci přislíbil koupit sud piv (100 piv)
 • V neděli v 15 hodin sraz v Labu (instalace poliček)

 

Schůze 6.4.2011 - výjezdní na Nohejbale

18,16 h. zahájení schůze

 • Kamil měl hned příspěvek, ale bohužel byl úplně mimo
 • Návrh Ládíka – pravidelné nedělní tréninky
 • Pozvat na náš turnaj také mančafty: Pod Českou (EMPel), Pohodu (Zelňačka), Liďák
 • Již se přihlásil tým Fosy - nevíme jestli se zúčastní, mají výhrady ke škváře
 • Proběhla prohlídka škvárového hřiště, zatím nic moc, ale zlepšuje se to, Bok se snaží
 • Oslovili jsme Hrubase krzevá občerstvení, probíhala živá a bouřlivá diskuze – nakonec jsme se dohodli
 • V neděli 10.4. po 10. hodině sraz na lize Malé kopané na nohejbale a rozdat pozvánky případným účastníkům našeho turnaje
 • Brůk slíbil : 18.6. nebude mít hotovost, v brzké době přidělá police v Labyrintu, při opravě u starosty nahodí udičku ohledně podpory města  (Brůk bojuje o kapitánskou pásku)
 • Zavolat Fernetovi ohledně reklamy na KT Kadaň
 • Po posledním turnaji nám chybí vlajka – kustod to má nahnuté
 • Wajzíkovi darovat minidresík

 

 

Schůze 31.3.2011

18,20 h. zahájení

 • Napsat žádost na starostu o finanční příspěvek (Vojta)
 • S díky odmítnout pozvánku od Fosy-Litvínov na jejich turnaj
 • 18.6. turnaj Dehetu-zároveň Maci slaví svátek i narozky
 • 6.4. se bude konat schůze v restauračním zařízení na nohejbale
 • Koupit větší tašku na dresy

 

 

Schůze 23.3.2011
 • Předvedeny nové dresy, rozdány minidresy
 • Turnaj Dehetu plánován na 18.6.
 • Startovné na turnaj Dehetu: 850,-
 • Na turnaji ETU oslovit týmy a nabídnout účast na našem turnaji
 • Sesmolit žádost o finanční sponzorský dar od starosty Kadaně na náš turnaj
 • Zajistit půjčení branek a sítí - L.Švarc
 • Brůk moc prosí o kapitána
 • Brůka naučit zdravit a chodit rovně
 • Dodělat zadní stranu Dehetky
 • Kamilův nápěv hymny Dehetu zaslouží velkou pochvalu
 • Bok – ledovat žebra
 • DVD koupit z našeho Fio účtu
 • Pozvat Kobru na ETU turnaj
 • Beňas opět na popud Lojzy protěžoval rodinu Žemlů
 • Udělat řádné registračky hráčů
 • Brůk opět kope první pently a Koník druhou
 • Pepíčkovi oznámit jak prát dresy (bez aviváže)
 • Fány dělá neustále mrtvého brouka
 • Sraz na turnaj ETU v 9,00

 

Schůze 16.3.2011

18,15 h. zahájení schůze

 • Mimořádné zvýšení příspěvků (duben-květen) 200,- /měsíc - odsouhlaseno
 • návrh od Maciho – nechat si udělat deheťácký kerky - vyzkoušet na Ultras
 • oprava do předešlého zápisu: Maci neprohrál s Beňasem v šachu, ale sázku v šachu
 • dresy jsou již zaplaceny a budou v pátek 18.3.
 • skalní hráč Lojza jde 20.3. na operaci s kolenem do místní nemocnice, doufáme že se nám vrátí v ještě lepší hráčské kondici
 • skaut Maci sehnal hlavní tykadlo na ETU cup - Vojsana
 • Beňas opět zkoušel protěžovat rodinu Žemlů
 • Ládík dorazil na schůzi a hned zaplatil 200 ,-
 • Koník musí přijít na turnaj ETU ? pokuta 200 ,-
 • Harry sežene tajnou zbraň na příští turnaj
 • přišel Bok a přinesl dva balóny JAKO, okamžitě je převzal Pepíček
 • udělat i menší samolepky
 • Koník se má určitě nejlíp
 • předběžná soupiska na turnaj ETU: Pepíček, Koník, Ládík, Beňas, Maci, Vojsan, Brůk, Kamil, Karlííík, Tomeš, Bok?, Růža?, Šáma, Baslík, Špáča

 

Schůze 9.3.

18,26 h. schůze zahájena

 • host na oficiální schůzi Dehetu – Bok (Bůček)
 • Bok přislíbil sehnat 2 x venkovní míč ( 4 )
 • na deheťáckém turnaji je zatím podmínka lemtat na nohejbale
 • Fáňa na turnaji ETU nebude hrát za Dehet
 • Dehet možná na turnaji ETU také nebude, jelikož žádný turnaj se možná vůbec nepořádá
 • Dehet tým pravděpodobně sponzoruje život Jardy Mezery
 • Beňas má přísný zákaz navrhovat do týmu Dehetu kohokoli z rodiny Žemlů
 • dodat Kamilovi DVD z Elmar cupu a Valda cupu
 • nechat udělat poličky na trofeje do Labu (Brůk)
 • zařídit odebrání všech deheťáckých pohárů z nohejbalu (Brůk)
 • sehnat Kamilovi rukavice (Brůk od Davida)
 • Maci prohrál nad Beňasem v šachu 1 000,- , celou částku prý převede na konto Dehetu
 • na našich stránkách barevně odlišit skalní a čestné hráče + rozdělit funkce
 • Bok chce mermomocí uložit nějaké peníze na naše konto (zřejmě proprat) 
 • Vojta má návrh – v létě musíme někde již udělat to prase
 • Bok chce proprat nějaké peníze a předává Beňasovi 300 ,- na účet Dehetu

 

Schůze 2.3.2011

18,15 h. zahájena schůze

 • bouřlivá diskuze o dresech, zkoušení, výběr materálu
 • rukavice a balóny jsme odpískali (koupí se z příspěvků)
 • felčarem mančaftu byl určen Pepíček – vyfasuje lékárničku a šitíčko
 • na konto Dehetu bereme i anonymní příspěvky
 • polička v Labu na případné trofeje  - BUDE
 • čísla na trenky vpředu nad logo
 • materiál dresů – Colmax
 • přidat do členské základny bývalého hráče Vencu Protivu
 • již zaplaceno zápisné na ETU cup 1 000,-
 • vlajka – obě strany stejné dle návrhu našeho designera
 • předběžná soupiska na ETU cup 26.3. : Brůk, Kamil, Beňas. Pepíček, Koník, Maci,    Karlííík, Fáňa B., Adam?, Tomeš, Lojza?
 • úkol do příští schůze – sehnat Dehetu psychologa
 • Jarda Mezera přislíbil pískat za pivo a párek na našem turnaji pořádaného pravděpodobně 28.5.2011
 • Kamil prý již zapracoval na naší oficiální hymně
 • postupně již shánět ceny na Deheťácký turnaj
 • pozvat na turnaj : Zelňačka, IQ, Šmoulové, ElMar, Petrom, Fuckers, Simpsons, Fan Club ….

 

Schůze 23.2.2011

Schůze zahájena 18,34 h.

1)    Výběr příspěvků

2)    Nominace nového „Tykadla“-  Kubí

3)    Sestava na Elmar Cup: Koník, Pepíček, Brůk, Beňas, Maci, Karlííík, Šáma, Kubí, Harry,Vojsan, Tomeš, Růža, Fanda Bíža.

4)    Půjčování nových dresů po bouřlivé diskusi, kterou rozpoutal Brůk, bylo odsouhlaseno:

 • Žádný hráč nebude mít dres doma.
 • Bude určen kustod, který je na turnaji vydá jak kmenovým hráčům tak i žoldákům, a ihned po skončení turnaje je od všech vybere a samozřejmě doma vypere (je na něm jestli je vypere sám, nebo jeho drahá polovička, do toho mu kecat nebudeme, ať si udělá doma pořádek sám)
 • Po každém turnaji obdrží kustod od pokladníka finanční prostředky na nákup pracího prostředku (zkrachovala jednání o sponzoringu se zástupci firem vyrábějících Ariel,Persil,Lanzu)
 • Důvodem těchto rozhodnutí je současná neúčast Dehetu v pravidelné ligové soutěži, takže nebude pro kustoda problém, na turnaje kterých se zúčastníme, dresy připravit. Dalším pádným důvodem je, že naše dresy se již v minulosti staly vzácnou relikvií a v Kadani jich pěkná řada tajemně zmizela(nechci nikomu sahat do svědomí, ale Špáco podívej se pořádně do skříně). Toho se chceme u nové sady vyvarovat. Je samozřejmostí, že v následujících letech, až budeme kupovat dresy nové, bude uspořádána charitativní aukce starých dresů.

5)    Kustodem byl určen Pepíček (ručí za dresy hlavou)

6)    Jména na dresy-NE! – odsouhlaseno

7)    Dres jde s každým oficiálním členem Dehetu do rakve

8)    Přijat další staronový člen Dehetu: Ládík

9)    Udělat samolepky Dehetu – Vojta, Harry

10)  Sehnat plynovou trubku (klakson na fandění)

11)  Na Elmar Cup vybrat zápisný od každého „starého“ hráče na místě á 100,-

12)  Zaplacena doména www.dehet.eu

Mimořádná schůze 17.2.

Hlavním důvodem svolání  této schůze bylo odhlasování typu dresů, které necháme vyrobit. V anketě uveřejněné na stránkách a při hlasování zvítězil dres č.4. Hlasovalo 7 členů což je postačující množství, které je usnášeníschopné. Poměr byl zcela jednoznačný 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Pokladník donesl všechny podklady o založení našeho konta-velká pochvala.

 

Oficiální zápis:

 

Schůze 16.2.2011

Na dnešní schůzi bylo projednáno mnoho důležitých věcí.

1.Sestava na Elmar cup - Baslík, Beňas, Brůk, Karlík, Koník, Maci, Pepíček, Šáma, Tomeš a Vojsan. Další tykadla sežene Maci. Penaltu kope Brůk.

2.Členské příspěvky - odsouhlasilo se 100,-Kč měsíčně a okamžitě se vybralo 600,-Kč. Povinně platit bude stará garda, v sekci členská základna bude u povinně platících podbarvené jméno. Bude zde tabulka s přehledem kdo platil a kdo ne. Dobrovolné příspěvky jsou vítané. Bude zde taky zveřejněno číslo konta, které má za povinnost založit pokladník, který byl včera určen. Jméno z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme, dbáme na bezpečnost jeho a jeho rodiny.

3.Sponzor - byla vypracována strategie na získání sponzora

4.Turnaj - odsouhlasil se plán na pořádání našeho turnaje, výhledově přelom května a června

5.Propagace - každý dle možností propagovat tým, kdo má Facebook dát si do profilu odkaz na naše stránky. Vyrobíme kapesní kalendáříky.

6.Webové stránky - do 8.3. musíme zaplatit webhosting 2200,-Kč na rok. Po zaplacení budou stránky www.dehet.eu

 

Zápis:

NGI2MDcyZj