Kategorie


» Členské schůze
Členská schůze 31.5.2019

 

Přítomni: Vojta, Beňas, Karlíík, Harry, Bok, Hrubas, Pepíček, Kamil, Kubí, Koník.

 

Body jednání:

 1. Pravidla uvolňování finančních částek
 2. Účetnictví
 3. Placení turnajů atp.
 4. 30 let výročí
 5. Podpora akcí
 6. Nezaplacené příspěvky

 

 1. Každou finanční částku musí schválit minimálně 8 členů spolku. Žadatel o finanční podporu musí sehnat min. 8 hlasů formou kladné SMS (zaslané Karlííkovi) nebo přímo vyřčeného souhlasu před svědky spolku (páteční schůze atp.)
 2. Informace o stavu účtu
 3. Veškeré turnaje atp. se budou platit až na místě v den konání akce.
 4. Objednání 50 ks dresíků k 30. výročí Dehetu.
 5. Každý člen spolku může požádat o finanční podporu jakékoliv akce. Schválení probíhá dle bodu 
 6. Nezaplacené roční příspěvky do 30.4. jsou chápány jako hrubé porušení pravidel a stanov spolku. Z takového jednání budou vyvozeny důsledky.

 

Členská schůze byla usnášeníschopná . Všechny body schůze se řádně projednali a byly většinově odsouhlaseny.

 V Kadani dne 31.5.2019

OGE2Nm